0903 439 249, 0903 306 987

Studne:

          
 • narážané studne

          
 • vrtané studne

                  - vrtná súprava (obr.č.1)

                  - ručné vrtanie (obr.č.2)

          
 • kopané studne

          
 • čistenie studní

          
 • rozbor vody

          
 • vrty pre tepelné čerpadlá

          
 • vrty pre inžiniersko-geologický prieskum

          
 • vrtané trativody na dažďovnú vodu

          
 • rozvody vodovodného potrubia

          
 • čerpadlá

          
 • vodovnodné šachty

obr. č. 1: Vrtná súprava GAZ66
obr. č. 2: Ručná súprava pre nedostupné miesta

Nakoľko každá studňa je individuálna pre bližšiu cenovú ponuku nás prosim kontaktujte!


Obchodný partnery:                         

  Kontakt:          www.homak.sk
         email: homak@homak.sk
         Družstevná 5
         831 04 Bratislava